Tomas Scott's Blog

Just another Visual Studio ALM blog

Hierarkiska workitems

En av de nya funktionerna i TFS 2010 är hierarkiska work items. Detta har verkligen varit efterlängtat – jag saknade det redan i 2005-versionen. Vad innebär då detta?

Jo, man har möjlighet att t.ex. bryta ned en stor uppgift i många mindre och relatera dem som Parent-Child. Detta är riktigt användbart. Man kan relatera olika typer av workitems, så t.ex. kan ett krav brytas ned i ett antal aktiviteter (Task) som skall utföras för att uppfylla kravet. Samtidigt relaterar man kravet till ett eller flera testfall för att enkelt kunna se vilka krav som är testade och inte.
Hierarkiska Workitems

I detta exempel har vi satt upp iterationsmål och sedan brutit ned dessa i aktiviteter som skall utföras för att uppnå målen. På detta sätt kan vi få en spårbarhet på aktiviteterna så att arbete leder i rätt riktning, dvs mot iterationsmålen – och inte åt fel håll.

Funkar det som utlovat då? Ja, det måste jag nog säga. Utmaningen är snarare att få alla att lägga upp workitems och jobba med ett workitem i taget och ha rätt storlek på aktiviteterna. Just nu känns det som att våra aktiviteter är lite för stora och därmed blir det lite luddigt var man faktiskt befinner sig, dvs hur långt är det tills man är klar. Jag tycker att jag kan teorin bakom, men har ändå svårt att lyckas utföra det…

Det skall bli spännande att se hur det går!

September 23, 2009 - Posted by | TFS

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: