Tomas Scott's Blog

Just another Visual Studio ALM blog

VSTS2010-baserat projekt

På Länsförsäkringar har vi just startat upp ett skarpt projekt där vi kommer använda Visual Studio Team System 2010 och därmed även TFS och Lab Management. Allt som ett led i vårt deltagande i Microsofts TAP-program.

Jag kommer försöka rapportera på denna blog om intressanta saker inom projektet, men bara sådant som inte rör det vi faktiskt håller på att bygga – utan endast teknik- och projekt/metod-relaterade saker.

Vi har givetvis ett stort antal utmaningar kopplade till verktyget, vilket ni kommer att se framöver ifall ni följer denna blog. Några som kan nämnas:

– Distribuerat arbete, vi sitter i Stockholm och Östersund
– Testdrivet
– Jobba iterativt och agilt. Vi har inte sagt oss använda en specifik metod ännu utan tar bra saker här och var.
– Automatisera så mycket som möjligt avseende t.ex. test, deployment, byggen etc.

Spännande blir det – roligt – och helt säkert också jobbigt!

Advertisement

September 7, 2009 Posted by | Uncategorized | 1 Comment