Tomas Scott's Blog

Just another Visual Studio ALM blog

Hierarkiska workitems

En av de nya funktionerna i TFS 2010 är hierarkiska work items. Detta har verkligen varit efterlängtat – jag saknade det redan i 2005-versionen. Vad innebär då detta?

Jo, man har möjlighet att t.ex. bryta ned en stor uppgift i många mindre och relatera dem som Parent-Child. Detta är riktigt användbart. Man kan relatera olika typer av workitems, så t.ex. kan ett krav brytas ned i ett antal aktiviteter (Task) som skall utföras för att uppfylla kravet. Samtidigt relaterar man kravet till ett eller flera testfall för att enkelt kunna se vilka krav som är testade och inte.
Hierarkiska Workitems

I detta exempel har vi satt upp iterationsmål och sedan brutit ned dessa i aktiviteter som skall utföras för att uppnå målen. På detta sätt kan vi få en spårbarhet på aktiviteterna så att arbete leder i rätt riktning, dvs mot iterationsmålen – och inte åt fel håll.

Funkar det som utlovat då? Ja, det måste jag nog säga. Utmaningen är snarare att få alla att lägga upp workitems och jobba med ett workitem i taget och ha rätt storlek på aktiviteterna. Just nu känns det som att våra aktiviteter är lite för stora och därmed blir det lite luddigt var man faktiskt befinner sig, dvs hur långt är det tills man är klar. Jag tycker att jag kan teorin bakom, men har ändå svårt att lyckas utföra det…

Det skall bli spännande att se hur det går!

Advertisement

September 23, 2009 Posted by | TFS | Leave a comment

Att jobba distribuerat

Förra veckan körde vi workshopar i projektet. Eftersom vissa sitter i Östersund och andra i Stockholm körde vi med Office LiveMeeting och Communicator.

RoundTableTill vår hjälp hade vi en RoundTable, en konferenstelefon med video som visar rummet i 360 graders vy. Sedan zoomar den in på den som pratar. Fungerar riktigt bra.

Vi kommer köra dagliga möten med Communicator – det känns som att tekniken är mogen, frågan är om vi deltagare är det.

September 9, 2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

VSTS2010-baserat projekt

På Länsförsäkringar har vi just startat upp ett skarpt projekt där vi kommer använda Visual Studio Team System 2010 och därmed även TFS och Lab Management. Allt som ett led i vårt deltagande i Microsofts TAP-program.

Jag kommer försöka rapportera på denna blog om intressanta saker inom projektet, men bara sådant som inte rör det vi faktiskt håller på att bygga – utan endast teknik- och projekt/metod-relaterade saker.

Vi har givetvis ett stort antal utmaningar kopplade till verktyget, vilket ni kommer att se framöver ifall ni följer denna blog. Några som kan nämnas:

– Distribuerat arbete, vi sitter i Stockholm och Östersund
– Testdrivet
– Jobba iterativt och agilt. Vi har inte sagt oss använda en specifik metod ännu utan tar bra saker här och var.
– Automatisera så mycket som möjligt avseende t.ex. test, deployment, byggen etc.

Spännande blir det – roligt – och helt säkert också jobbigt!

September 7, 2009 Posted by | Uncategorized | 1 Comment