Tomas Scott's Blog

Just another Visual Studio ALM blog

Warning when installing TFS 2010 Beta 1

I got a warning when doing the Readiness Check when installing TFS 2010 Beta 1.

“Warning [Configuration database] TF255287 The following account is not a member of the sysadmin server role: Domain\Administrator”

I guessed this had to do with SQL Server so I checked Server Roles in the Security part in SQL Server Manager. I then realized that I renamed the machine after installing SQL Server, so that was the reason for this warning. I renamed the Login for my Administrator account and then the check passed.

So you should not run into this, but if you do – this information might be helpful.

I sure hope I do not run into any more problems due to this, in case I will let you know.

Advertisement

May 19, 2009 Posted by | TFS | Leave a comment

Imponerad av Windows Server 2008 och Hyper-V

Som förberedelse inför Lab Management satte jag idag upp en 64-bitars Windows Server 2008 med Hyper-V.
Jag måste erkänna att Microsoft gjort en rätt stor färbättring på serversidan. Det största hindret var innan jag listat ut hur man fick OS:et att köra 64-bitar. Givetvis gäller det att ha en processor som klarar det, vilket alla moderna gör – och sedan att ha ett installationsmedia för 64-bits.

Installationen av Windows Server 2008 + Hyper-V + skapa en virtuell maskin + installation av 32-bitars Windows Server på den virtuella var gjort på under en timme. Då var det sista steget det som tog längst tid. Nice!

Det man behöver tänka på, förutom att ha installationsmediat för 64-bitar är att i BIOS slå på virtualisering.

May 19, 2009 Posted by | VSTS2010 | Leave a comment